Şikayet Verileri

30 Mayıs 2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 38 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hüküm çerçevesinde tedarikçi olarak bahsi geçen konulara ilişkin şikayet bildirimlerimiz;

2019 MAYIS ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2019 NİSAN ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2019 MART ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2019 ŞUBAT ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2019 OCAK ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 ARALIK ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 KASIM ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 EKİM ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 EYLÜL ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 AĞUSTOS ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 TEMMUZ ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR
2018 HAZİRAN ŞİKAYET ALINMAMIŞTIR